Kataloska prodaja

čarobna vrecica

Prvo izdanje 150 primeraka katalog 80 stranica, tekst na tri jezika španskom, francuskom i engleskom.

Katalog čarobna vrecica, 80 str 21x25 cm.

35 euros €

Katalog čarobna vrecica, 80 str 21x25 cm.

35 euros €

video odlomak iz kataloga

Potpuna ili delimična reprodukcija slika, njihovo unošenje u računarski sistem ili njihov prenos u bilo kom obliku ili bilo kom sredstvu elektronskim, mehaničkim, fotokopiranjem, snimanjem ili drugim metodama, nije dozvoljeno bez prethodne pismene dozvole izdavača. Prekršaj može predstavljati povredu intelektualne svojine.

Купити
Fotografija i umetnost
Čarobna vrećicaFotografske slike
Sadržaja Sonja H. Lukenicкреирана у <у> Блуекеа