Čarobna vrećica

Ideja neidentiteta koju portret sa torbom na glavi podrazumeva uobičajen je zaključak većine grupe ljudi koji su se dobrovoljno složili da se fotografišu i čija kolekcija pripada mojoj prvoj objavljenoj knjizi.

Međutim, oni takođe dele da postoji prenos ličnosti uprkos apstraktnosti crteža, i traže asocijaciju koja opravdava taj novi identitet, a da oni nisu njihovi.

Grupa oseća ovu dvostruku igru, zabavlja se i slaže se da ostavi taj trag koji fotografija omogućava. Jedinstvena i neponovljiva slika.


retratos del no retrato

Ispod su slike kolekcije i one su deo kataloga


https://www.artsper.com/es/obras-de-arte-contemporaneo/fotografia/2119320/serie-tenis-03-la-bolsa-magica

Ukupna ili delimična reprodukcija slika, njihovo uključivanje u računarski sistem ili njihovo prenošenje u bilo kom obliku ili na bilo koji način, bilo da je reč o ovom elektronskom, mehaničkom, fotokopiranju, snimanju ili drugim metodama, nije dozvoljeno bez prethodne pismene dozvole izdavača. Prekršaj može predstavljati prekršaj protiv intelektualne svojine.

Fotografija i umetnost
Čarobna vrećicaFotografske slike
Sadržaja Sonja H. Lukenicкреирана у <у> Блуекеа